SEOVIP CẦN TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN SEO – MARKETING ONLINE - TUYỂN GẤP ĐI LÀM NGAY

  1. 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́:
  • 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐒𝐄𝐎 𝐜𝐨́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦

2. 𝐌𝐔̛́𝐂 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆:

  • Lương cứng 7 - 10 triệu tùy năng lực, vị trí đảm nhận + thưởng KPI, thưởng % dự án, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên

3. 𝐍𝐎̛𝐈 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂:

  • Đà Nẵng

4. 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐯𝐚̀ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐋𝐎̛̣𝐈:

5. 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛:

  • CV nêu rõ quá trình học tập, cộng tác và kinh nghiệm làm việc.
  • Chỉ nhận CV qua mail.

6. 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 𝐍𝐎̣̂𝐏 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛:

  • Ngày 17/01/2024 đến ngày 31/01/2024

7. 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́:

  • Ứng viên vui lòng gửi Hồ sơ ứng viên vào info@seovip.vn, tiêu đề ghi rõ "Tên ứng viên _ SĐT_ Ứng tuyển vị trí ..."