Alibaba của Trung Quốc đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Amazon. Họ nắm giữ 80% thị phần thương mại trực tuyến ở Trung Quốc và đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, doanh thu của Alibaba vẫn chỉ là một phần nhỏ của Amazon.

Dưới đây là một phân tích ngắn gọn về sự khác biệt của 2 gã khổng lồ Thương mại điện tử:

alibaba_vs_amazon