Công ty TNHH Tradeline Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Tradeline Việt Nam cần tuyển

04 Marketing online

Yêu cầu: Thực hiện bài viết quảng cáo sản phẩm.

Lên kế hoạch chạy các chiến dịch Email Marketing, Facebook ads… Phát triển các kênh social media (