4 chiến lược tiếp thị trong thời kỳ Covid-19 với lợi ích lâu dài

Khi thế giới đang “vật lộn” với đại dịch Covid-19, điều các nhà kinh doanh phải nghĩ đến là làm cách nào để tiếp thị sản phẩm/dịch vụ được hiệu quả. Đại dịch đã đẩy